กรกฎาคม 15, 2024

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสำคัญไฉน?

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่มีมดลูก เพราะบางครั้งคุณเองอาจจะเป็นมะเร็งปากมดลูกโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ ทำให้การตรวจคัดกรองนั้น กลายเป็นสิ่งสำคัญและสิ่งจำเป็นในการตรวจคัดกรองนั่นเอง

samitivej chonburi

ต้องบอกก่อนเลยว่าผู้ที่มีมดลูกมีสิทธิเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ทุกคน โดยที่อาการของมะเร็งปากมดลูกจะแสดงให้เห็นในช่วงวัย 30 ปีขึ้นไปนั่นเอง ทำให้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกถึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมดลูกอีกด้วย

 

เมื่อไหร่ควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

การตรวจคัดกรองนั้น ผู้ที่มีมดลูกควรตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ควรตรวจคัดกรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่สำหรับคนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ควรตรวจคัดกรองในช่วงอายุตั้งแต่ 21 – 25 ปีขึ้นไป หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น แพทย์อาจมีการตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ ซ้ำ

 

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีอะไรบ้าง

  • การตรวจแปบสเมียร์: จะเป็นการตรวจเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูก แล้วส่งไปยังห้องปฏิบัติการ โดยจะใช้เวลานานกว่าจะรู้ผลว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกหรือไม่
  • การตรวจตินเพร็พ: เป็นการตรวจที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากกว่าการตรวจแปบสเมียร์ โดยจะเก็บเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูกไปลงในขวดน้ำตาตินเพร็พ แล้วส่งตรวจในห้องปฏิบัติการ
  • การตรวจแบบเจาะลึกถึงระดับ DNA: เป็นการตรวจด้วยการทดสอบ Thin Prep Plus Cervista HPV DNA การตรวจด้วยวิธีนี้จะช่วยบอกความเสี่ยงของการเกิดรอยโรคแอบแฝงได้